BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Historia Spółki

Decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dniem 01.01.1956r. w Starachowicach uruchomiona została komunikacja miejska prowadzona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji później jako Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Starachowicach.

W początkowym okresie działalności przedsiębiorstwo obsługiwało pięcioma autobusami trzy regularne linie komunikacyjne. Stan taki utrzymywał się przez pół roku. Po tym okresie liczba autobusów ulegała podwyższeniu a liczba linii stopniowa zaczęła rosnąć. Od dnia 01.01.1959 w Starachowicach funkcjonowało samodzielne przedsiębiorstwo komunikacyjne pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, którego pierwszym dyrektorem został Pan Romuald Proskura.

Dyrektorzy Naczelni
Proskura Romuald 01-01-1956 14-09-1981
Kwiatkowski Mieczysław 01-01-1981 31-01-1982
Siewierski Edward 19-01-1982 13-08-1989
Nowak Andrzej 16-03-1989 30-05-1992
Musiałek Barbara 13-05-1992 31-07-1995
Makowski Krzysztof 15-11-1994 31-05-1996
Ćwieluch Julian 01-06-1996 12-03-1999
Leś Marcin 12-02-1999 06-12-1999
Adamus Piotr 14-12-1999 31-12-2000
Dyrektorzy Techniczni
Fiutowski Jerzy 01-02-1957 10-06-1980
Żelazko Ryszard 12-08-1981 26-12-1994
Wypchło Włodzimierz 05-02-1994 13-05-1995
Wnętrzak Leszek 20-03-1995 29-11-1996
Bernaciak Andrzej 10-01-1997 10-01-2001
Zastępca Dyrektora ds. produkcji i eksploatacji
Michniewski Andrzej 15-10-1977 30-06-1981
Zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych
Kwiatkowski Mieczysław 01-08-1974 31-12-1980
Kwaśniewska Jadwiga 01-01-1981 31-03-1982
Leśkiewicz Wojciech 01-02-1982 30-11-1990
Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
Jedynak Włodzimierz 01-02-1991 31-05-1995
     

 W szczytowym okresie działalności tj. w 1980 r. w MPK zatrudnienie wynosiło 708 osób w tym: 158 kierowców, 20 regulatorów ruchu i obserwatorów, 87 pracowników warsztatu, 44 pracowników głównego mechanika, 122 osoby zatrudnione w dziale napraw głównych, 110 pracowników umysłowych. Pozostałe osoby to pracownicy wydziałów pomocniczych takich jak: stołówka, zaopatrzenie, składnica części zamiennych. Zakład zatrudniał również 95 pracowników młodocianych kształcących się w starachowickich szkołach zawodowych. W tym roku MPK obsługiwało 30 linii komunikacyjnych 73 autobusami, stan taboru na koniec roku wynosił 97 autobusów.
Do takiego rozwoju różnych działalności i uzyskania miana jednego z najlepszych Miejskich Przedsiębiorstw Komunikacyjnych w Polsce w dużej mierze przyczynił się Pan Romuald Proskura długoletni dyrektor Przedsiębiorstwa.
W następnych latach komunikacja miejska ulegała różnym zmianom wraz ze zmianami w ustawodawstwie polskim. Często zmieniali się również rządzący zakładem dyrektorzy, których przez koło 20 lat było dziewięciu.

Od roku 1991 do roku 2000 transport zbiorowy na terenie miasta prowadzony był przez Gminę Starachowice w formie zakładu budżetowego jako Miejski Zakład Komunikacyjny. W tym czasie zmiany ustrojowe pozwoliły na tworzenie się konkurencji, na rynku transportu zbiorowego. Do głównych konkurentów MZK należało i należy zaliczyć Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starachowicach, które w poszukiwaniu klienta zmieniło swoje trasy komunikacyjne w taki sposób, iż końcówki swych linii usytuowało nie tylko na dworcu autobusowym, ale i w innych rejonach miasta odbierając klientów MZK. Innymi konkurentami dla MZK byli i są prywatni przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przewozu osób tzw. "busy", którzy również w niewielkim stopniu odebrali klientów zarówno MZK jak i PKS.

W ostatnim roku działalności Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w formie Zakładu Budżetowego zatrudnienie wynosiło 190 osób w tym kierowców 92, pracowników na stanowiskach robotniczych 60 i na stanowiskach nierobotniczych 38. Zakład obsługiwał 29 linii autobusowych, 44 autobusami, stan taboru wynosił 55 autobusów.

Od 01.01.2001r. komunikacja miejska w Starachowicach działa w formie spółki prawa handlowego. Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach jest komunalną spółką prawa handlowego.

 

 Zarząd Spółki MZK Sp. z o.o.​
   Prezes Zarządu
 Adamus Piotr  01-01-2001  30-06-2005
 Rychlik Marek  01-07-2005  18-01-2007
 Kateusz Jarosław  15-03-2007  30-06-2015
 Staszowski Ryszard  11-08-2015  31-12-2016
 Gościński Władysław  01-01-2017  12-06-2017
 Kupisz Rafał  12-06-2017  31-12-2017
 Staniak Marek  02-01-2018 16-10-2018
 Zastępca Prezesa Zarządu
 Rychlik Marek  02-02-2001  30-06-2005
 Adamus Piotr  01-07-2007  30-01-2006
 Dyrektor ds. Technicznych
 Judasz Zbigniew  12-02-2007  31-07-2011

 

Świadczy usługi w zakresie zbiorowych przewozów pasażerskich na terenie miasta Starachowice i niektórych przyległych gmin. Poza działalnością podstawową zakład prowadzi inne działalności, a mianowicie:

  • wydzierżawia pomieszczenia znajdujące się w obrębie bazy,
  • wynajem powierzchni reklamowej na autobusach,
  • drobne usługi naprawcze w zakresie mechaniki samochodowej,
  • wynajem autobusów na uroczystości okolicznościowe na terenie miasta i powiatu.

Na własne potrzeby Spółka:

  • prowadzi warsztat naprawy autobusów,
  • remontuje własne autobusy w zakresie remontów cząstkowych i głównych,
  • prowadzi magazyn części zamiennych i paliw płynnych oraz płynów eksploatacyjnych,
  • prowadzi dowóz kierowców w godzinach wczesnoporannych i odwóz kierowców w godzinach późnonocnych.

W dniu dzisiejszym Spółka zatrudnia 123 osób. Stan taboru MZK Sp. z o.o. w Starachowicach to 44 autobusy do komunikacji miejskiej, 1 autobus turystyczny, dwa samochody pomocy technicznej (jeden ciężki, drugi do pomocy doraźnej, lekki), trzy pługopiaskarki, zamiatarka samochodowa i osobowy samochód zaopatrzenia i działu ruchu oraz załadunkowy ciągnik rolniczy.

 

Author: Paweł Sarna
informatyk@mzk-starachowice.pl

Szybki kontakt:

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ul. Na Szlakowisku 8
27-200 Starachowice

Tel: 41 274 80 53, 41 272 14 20
Fax: 41 274 78 46

e-mail:biuro@zecstar.pl

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept